Makovecz hallgatói ösztöndíjprogram

A Makovecz Hallgatói Ösztöndíjprogram (a továbbiakban: Hallgatói Ösztöndíjprogram) bemutatása:

A Hallgató Ösztöndíjprogram vonatkozásában az alábbi külhoni felsőoktatási intézmények, mint kijelölt intézmények vehetnek részt:

Erdélyben és a Partiumban:

  • Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
  • Partiumi Keresztény Egyetem
  • Babes-Bolyai Tudományegyetem
  • Egyetemi Fokú Protestáns Teológiai Intézet
  • Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Magyar Nyelvű Művészeti Kara

Felvidéken:

  • Selye János Egyetem
  • Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara

Kárpátalján:

  • II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola.

Vajdaságban:

  • Újvidéki Egyetem, elsősorban annak szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara
  • Szabadkai Műszaki Szakfőiskola

A Hallgató Ösztöndíjprogramban a kijelölt külhoni felsőoktatási intézmények ún.  programgazdaként vesznek részt. A Hallgató Ösztöndíjprogram során előnyben kell részesíteni az 5 hónapos részképzések szervezését. A kiküldött hallgatók a fogadó intézményben vendéghallgatói jogviszony keretében folytatnak részképzéses tanulmányokat.

A kijelölt potenciális programgazdák egymás között, illetve a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 1. mellékletében felsorolt magyarországi államilag elismert felsőoktatási intézményekkel alakíthatnak ki intézményközi, mobilitásról szóló együttműködéseket, azaz fogadhatnak és küldhetnek hallgatókat. Az intézményközi részképzés tehát
egyrészt a programgazda intézmény hallgatója és a magyarországi felsőoktatási intézmény között (külhoni-anyaországi relációban),
másrészt a magyarországi felsőoktatási intézmények hallgatója és a programgazda intézmény között (anyaországi-külhoni relációban),
harmadrészt a programgazda intézmények között (külhoni-külhoni relációban)
valósul meg a magyar nyelven folyó alap-, osztatlan, mester- vagy doktori képzéseken.

A programgazda intézmény a nála jelentkező hallgatók közül választja ki a küldeni és fogadni kívánt hallgatókat. A mobilitások megvalósítása a programgazda intézmény a partnerintézmények között kialakított, a részképzésekről és a kreditelismerésről szóló együttműködési megállapodás keretében történik. Amennyiben a hallgatói mobilitás két külhoni programgazda között valósul meg, a két intézmény megállapodása szerint kell a hallgató részére az ösztöndíjat és a különféle juttatásokat biztosítani, a kettős finanszírozás kizárása mellett.

Az EMMI részéről átadott források terhére a programgazda intézmény fedezi mind az általa a partnerintézményhez kiküldött, mind a partnerintézménytől fogadott hallgatók költségeit, ide értve a képzési, az utazási, a szállás, az ösztöndíj, az esetleges társadalombiztosítási vagy egészségügyi biztosítási, stb. díjakat, költségeket, valamint az alprogrammal kapcsolatosan felmerülő szükséges szervezési költségeket is). Az elszámolás utólagosan, a valós mobilitási létszám és a kifizetett költségek tételes benyújtása alapján történik.