Makovecz ösztöndíjpályázat vendéghallgatók részére (2018-2019-es tanév, első szemeszter)

A Partiumi Keresztény Egyetem az Emberi Erőforrások Minisztériuma által finanszírozott Kárpát-medencei Felsőoktatási Együttműködési Keretprogram (Makovecz ösztöndíjprogram) keretében a partnerintézmények hallgatói számára teljes szemeszteres részképzéseket támogat.

A pályázók köre

A részképzésre a Partiumi Keresztény Egyetem Makovecz-partnerintézményeinek azon alapszakos és mesterképzésben résztvevő hallgatói pályázhatnak, akik a pályázás időpontjában legalább két lezárt  félévvel rendelkeznek.

A magyarországi és más Kárpát-medencei partnerintézmények aktualizált listája itt tekinthető meg:  Partnerintézmények

A részképzés időtartama

A támogatott részképzés teljes szemeszteres (5 hónap), a 2018-2019-es tanév őszi féléve. A tanév részletes beosztása itt érhető el:  https://www.partium.ro/135821/tanevbeosztas-2018-2019.doc

Megpályázható szakok

A Partiumi Keresztény Egyetem összes alap- és mesterszakja, a kínálat megtekinthető az egyetem honlapján: http://www.partium.ro

A Partiumi Keresztény Egyetemen felvett és teljesített tantárgyak kreditszámait, érdemjegyeit az Erasmus+ programhoz hasonlóan ismerjük el, ezért pályázni csak szakirányú részképzésre érdemes.

Az ösztöndíj mértéke

  • Havi ösztöndíj: 130.000 Ft
  • Egész félévre: 650.000 Ft

A kollégiumi díjat és ellátást (menza), valamint a tandíjat (vagyis a költségtérítést) a Partiumi Keresztény Egyetem fizeti!

Egészségbiztosítást nem fizetünk, a hallgatóknak rendelkezniük kell Európai Egészségbiztosítási Kártyával.

Az érdemjegyek elismertetése

A Partiumi Keresztény Egyetemen felvett és teljesített tantárgyak kreditszámait, érdemjegyeit az Erasmus+ programhoz hasonlóan ismerik el a partnerintézmények.

Határidő

A pályázat elküldésének határideje:  2018. július 12. 2018. július 31.

A jelentkezéshez szükséges iratok

  1. Europass típusú, magyar nyelvű, fényképes önéletrajz (lehetőleg pdf)
  2. Kitöltött és aláírt jelentkezési lap – szkennelve: Bejovok_jelentkezesi_lap_2018-2019
  3. Aláírt motivációs levél – szkennelve
  4. Leckekönyv – szkennelve
  5. Nyelvvizsgát igazoló okirat(ok) – szkennelve
  6. Tudományos tevékenység (igazolások, oklevelek, tudományos kutatói szerződések stb.) – szkennelve
  7. Aláírt publikációs lista, a publikációk ellenőrizhető azonosítójával és webes hivatkozásával (ha van) – szkennelve
  8. Társadalmi tevékenység, pld. önkéntesség igazolása (igazolások, oklevelek, szerződések stb.) – szkennelve

A pályázati dokumentumokat kérjük elküldeni az erasmus(at)partium.ro címre (Subject: Makovecz incoming) a fent megadott határidőig.

A pályázat elbírálása

A Makovecz-ösztöndíjpályázat vendéghallgatókra vonatkozó elbírálási- és pontrendszere: A Makovecz-ösztöndíjpályázat elbírálási- és pontrendszere (vendéghallgatók)