Pályázati kiírás egész féléves részképzésre (2017-2018-as tanév, második szemeszter)

Pályázati keret

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Makovecz Hallgatói Ösztöndíjprogram keretén belül lehetőség nyílik tanulmányi ösztöndíjak elnyerésére.

A pályázók köre

A teljes szemeszteres részképzéses ösztöndíjra a Partiumi Keresztény Egyetem azon alap-  és mesterszakos hallgatói pályázhatnak, akik utolsó féléves médiája legalább 7,50-es volt.

A részképzés időtartama

Pályázni a 2017-2018-as tanév második félévére lehet, ami nagyjából öt hónap. Arra mindenképp érdemes odafigyelni, hogy a magyarországi partnerintézményeknél a félév korábban kezdődik!

Az ösztöndíj mértéke

Az ösztöndíj mértéke havi 170 ezer Ft és két részből áll:

 • Megélhetési ösztöndíjrész:
  • Ez az összeg a szállásköltséget, utazási költséget, megélhetést fedezi.
  • Ezt az összeget közvetlenül a nyertes pályázónak utaljuk, két részletben.
  • A kollégiumi díj vagy az albérlet is ebből a keretből fizetendő.
 • Részképzős alap-ösztöndíjrész:
  • Ez a képzésért fizetendő önköltség (tandíj), aminek összege a választott egyetemtől és szaktól függ.
  • A önköltség pontos mértékéről a felvi.hu honlapon lehet tájékozódni.
  • Az önköltséget a PKE közvetlenül a fogadó intézménynek utalja át.
 • A két ösztöndíjrész pontos összegét a pályázóval kötendő támogatási szerződés tartalmazza.

Példa ösztöndíj-kalkulációra

Ez a számítás csak irányadó, a pályázathoz nem szükséges csatolni!

 1. A pályázó kiválasztja a kívánt szakot és egyetemet, legyen ez mondjuk a Debreceni Egyetem szociológia alapszakja.
 2. A felvi.hu portálon megkeresi a szak önköltséges változatának a képzési díjat (https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=254), ami ebben az esetben egy félévre 180 ezer Ft.
 3. Ez azt jelenti, hogy a pályázó megélhetési ösztöndíjrésze összesen 850.000 – 180.000 Ft, azaz 670.000 Ft.
 4. A 670 ezer Ft havi lebontásban (öt hónappal számolva) 134 ezer Ft.
 5. A 134 ezer Ft-ból fizetendő a szállás, ami kollégium esetében havi 30-35 ezer Ft, tehát az utazásra és egyéb kiadásokra marad havi 100 ezer Ft körüli összeg.

Megpályázható szakok és helyek

A hallgatók a partneregyetemek jelenlegi szakuknak megfelelő, nappali képzéses, önköltséges szakján tanulhatnak. Az egyetemek listája itt tekinthető meg: Partnerintézmények

A szakot a pályázó hallgató választja ki a felvi.hu portálról vagy az illető egyetem honlapjáról.

Osztályzatok elismerése

A magyarországi egyetemen felvett és teljesített tantárgyak kreditszámait, érdemjegyeit az Erasmus+ programhoz hasonlóan ismerjük el, ezért pályázni csak szakirányú részképzésre lehet.

Meghosszabbított pályázati határidő

2017.10.25. 2017.10.27, 15:00 óra, Erasmus+ iroda

A jelentkezéshez szükséges iratok

 • Jelentkezési lap*: Word formátumban PDF formátumban LibreOffice formátumban
 • CV – Europass formátumban, magyarul* (Online CV szerkesztő: https://europass.cedefop.europa.eu/editors/hu/cv/compose)
 • A Vénuszból névvel kinyomtatva az előző félév médiája, minimum 7,50*
 • 1 db. színes útlevélfénykép, a pályázó nevével a hátoldalán*
 • Nyelvvizsgát igazoló iratok másolata**
 • TDK-n való szereplés igazolása (csak a legutóbbi három év – 2015, 2016, 2017 – konferenciái számítanak)**
 • Publikációk**
 • Igazolás további szakmai tevékenységről (pl. kutatási részvétel)**
 • Igazolás társadalmi tevékenységről (pl. önkéntesség)**
 • Dosszié*

* Ezek a pályázáshoz kötelező iratok.
** A pályázat elbírálásánál a hallgatót előnyben részesítik.

A pályázat elbírálása

A Makovecz-ösztöndíjpályázat PKE hallgatókra vonatkozó elbírálási- és pontrendszere: A Makovecz-ösztöndíjpályázat elbírálási- és pontrendszere (2017-2018-as tanév)