Pályázati kiírás egész féléves részképzésre, PKE hallgatók (2018-2019-es tanév, első szemeszter)

Pályázati keret

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Makovecz Hallgatói Ösztöndíjprogram keretén belül lehetőség nyílik tanulmányi ösztöndíjak elnyerésére.

A pályázók köre

A teljes szemeszteres részképzéses ösztöndíjra a Partiumi Keresztény Egyetem azon alap-  és mesterszakos hallgatói pályázhatnak, akik utolsó féléves médiája legalább 7,50-es volt.

A részképzés időtartama

Pályázni a 2018-2019-es tanév első félévére lehet, ami nagyjából öt hónap. Arra mindenképp érdemes odafigyelni, hogy a magyarországi partnerintézményeknél a félév korábban, már szeptemberben elkezdődik!

Az ösztöndíj mértéke

Az ösztöndíj két részből áll:

 • A hallgató számára átutalt megélhetési ösztöndíjrész:

  • Az ösztöndíj mértéke havi 120-130 ezer Ft, öt hónapra összesen 600-650 ezer Ft.
  • Ez az összeg a szállásköltséget, utazási költséget, megélhetést fedezi.
  • A megélhetési ösztöndíjrész összege a kiválasztott egyetem Nagyváradtól való földrajzi távolságától, vagyis az utazási költségek nagyságától függ.
  • Az összeget közvetlenül a nyertes pályázónak utaljuk, két részletben.
  • A kollégiumi díj vagy az albérlet is ebből a keretből fizetendő!
 • Részképzős alap-ösztöndíjrész:
  • Ez a képzésért fizetendő önköltség (tandíj), aminek összege a választott egyetemtől és szaktól függ.
  • Az önköltséget a PKE közvetlenül a fogadó intézménynek utalja át.
 • A két ösztöndíjrész pontos összegét a pályázóval kötendő támogatási szerződés tartalmazza.

Egészségbiztosítást nem fizetünk, a hallgatóknak rendelkezniük kell Európai Egészségbiztosítási Kártyával.

Megpályázható szakok és helyek

A hallgatók a partneregyetemeken megtalálható, de jelenlegi szakuknak megfelelő, nappali képzéses, önköltséges szakján tanulhatnak. Az egyetemek listája itt tekinthető meg: Partnerintézmények

A szakot a pályázó hallgató választja ki a felvi.hu portálról vagy az illető egyetem honlapjáról.

Osztályzatok elismerése

A magyarországi egyetemen felvett és teljesített tantárgyak kreditszámait, érdemjegyeit az Erasmus+ programhoz hasonlóan ismerjük el, ezért pályázni csak szakirányú részképzésre lehet.

A pályázat beküldésének módja

A pályázati dokumentációt szkennelve kell beküldeni az erasmus(at)partium.ro e-mail címre.

A pályázat beküldésének határideje

2018. július 12.

A jelentkezéshez szükséges iratok

 • Kitöltött és aláírt jelentkezési lap – szkennelve*:  Kimenok_jelentkezesi_lap_2018-2019
 • CV – Europass formátumban, magyarul, fényképpel,  PDF formátumban* (Online CV szerkesztő: https://europass.cedefop.europa.eu/editors/hu/cv/compose)
 • A Vénuszból névvel az előző félév médiája, minimum 7,50*
 • Nyelvvizsgát igazoló iratok másolata – szkennelve**
 • TDK-n való szereplés igazolása (csak a legutóbbi három év – 2016, 2017, 2018 – konferenciái számítanak) – szkennelve**
 • Publikációk – publikációs lista, ellenőrizhető azonosító adatokkal**
 • Igazolás további szakmai tevékenységről (pl. kutatási részvétel) – szkennelve**
 • Igazolás társadalmi tevékenységről (pl. önkéntesség) – szkennelve**

* Kötelező iratok
** A pályázat elbírálásánál a hallgatót előnyben részesítik.

A pályázat elbírálása

A Makovecz-ösztöndíjpályázat PKE hallgatókra vonatkozó elbírálási- és pontrendszere: https://pke-makovecz.eu/pontrendszer/