A Makovecz-ösztöndíjpályázat elbírálási- és pontrendszere

A Partiumi Keresztény Egyetem azon hallgatói jelentkezhetnek a Makovecz program által meghirdetett ösztöndíjra, akik eleget tesznek a felsorolt követelményeknek:

1. Tanulmányi eredmény, legkevesebb 7,50-es átlag

Ez az utolsó lezárt félév osztályzatainak súlyozott átlaga.

Adható pontszámok
  • 9 és 10 között: 30 pont
  • 8 és 8,99 között: 20 pont
  • 7,50 és 7,99 között: 10 pont

2. Nyelvvizsga

Adható pontszámok
  • Középfokú: nyelvenként 5 pont
  • Felsőfokú: nyelvenként 10 pont

Minden idegen nyelvből tett vizsga nyelvenként csak egyszer (a legmagasabb vizsgafokon és pontszámmal) pontozható. Nem pontozhatóak a nyelvkurzusok elvégzéséről szóló igazolások, a román és magyar nyelvből letett nyelvvizsgák, valamint a középiskolai és egyetemi tanrend által kötelezően előírt nyelvvizsgák.

3. Tudományos tevékenység

Ilyenek lehetnek:  TDK részvétel, konferencia-részvétel, szakmai versenyen való részvétel, publikációk, tudományos projektben való részvétel stb. Csak az egyetemi tanulmányok időtartama alatti tevékenységekre adható pont, a TDK-k esetében csak a a legutóbbi három év  konferenciái számítanak.

Adható pontszámok

5 pont/tevékenység

4. Társadalmi tevékenységről igazolás

Ilyen tevékenység lehet például az önkéntesség.

Adható pontszámok

5 pont/tevékenység